Hotel Die Port van Cleve Amsterdam

 

De opdracht

Restauratie plafond monumentaal pand.

De uitvoering

Volledige restauratie van het plafond in het Hotelgedeelte met de benaming, de Blauwe Parade.